Energetický portál Letiště Praha úspěšně integrován

15.06.2012

Lundegaard zajistil integraci informačního systému pro odběratele energií na Letišti Praha do portálu prg.aero.

V rámci spolupráce Lundegaardu na rozvoji portálu prg. aero jsme se zapojili do projektu zpřístupnění dat pro odběratele energií na Letišti Praha. Sběr a správu dat zajišťuje informační systém ENERGIS . Implementaci IS ENERGIS zajistila společnost COLSYS-AUTOMATIK, a.s. ve spolupráci s jeho výrobcem, firmou INSTAR ITS Ostrava, a.s.

V těsné spolupráci s implementátorem IS ENERGIS bylo připraveno zadání integrace do portálu prg.aero. Hlavním kritériem implementace byly především požadavky v oblasti bezpečnosti, dostupnosti a uživatelského rozhraní.

Propojení informačního systému s webovým prostředím probíhalo v několika fázích, které zahrnovaly nutné implementační úpravy samotné aplikace a nastavení IS ENERGIS, optimalizaci uživatelského rozhraní  a změny v rámci prg.aero.

Do změn uživatelského rozhraní se zapojilo i středisko Lundegaard Usability Center, které navrhlo nový vzhled obrazovek s přihlédnutím na omezení plynoucí z možností zobrazení fullscreen aplikace ve specifickém a konkrétním místě již existující prezentace Letiště Praha.

Firemní portál prg.aero je postaven na platformě CMS LARS VIvo, která umožňuje snadné provedení nutných integračních vazeb a dovoluje jejich další rozšiřování.

Více informací najdete v referenci.