DevCamp letos podruhé, celkově s číslem 5

01.10.2017

Podzimní vývojářský výjezd se konal v srdci Šumavy v Hojsově Stráži. 12 odvážných, 5 dní, 5 projektů.

Od soboty do středy v druhé polovině září jsme uspořádali tradiční DevCamp. Naší misí bylo v předem vybraných oblastech vytvořit „proof of concepts“ a ověřit si, zda daný způsob řešení může být aplikovatelný v reálných projektech.

Makali jsme na následujících tématech:

Electron & Cordova

Tým: Ondra Kopal, Martin Fejes, Oliver Mrázik

Cílem tohoto úkolu bylo převést standardní webovou aplikaci na nativní webovou aplikaci pro iOS a desktopové platformy. Pro desktopové platformy se nám toto podařilo pomocí vývojového nástroje Electron, pro iOS pak pomocí Apache Cordova. Dostali jsme se do stavu, kdy jsme vyrobili jednoduchý DevStack, který nám umožňuje vývoj takovýchto aplikací do jisté míry automatizovat. DevStack běží ve virtualizovaném prostředí Dockeru.

ClickStream at SDP platform

Tým: Lukáš Matějka, Aleš Rybák, Josef Krcho

„Navázali jsme na předchozí DevCamp, kde jsme vytvořili základy Stream Data Platformy (SDP). Cílem letošního kempu bylo vytvořit prototyp systému, který bude schopen sledovat chování uživatele na portálu Liferay DXP a tato hrubá data bude distribuovat do SDP platformy, provádět na datech agregace a poté je zobrazovat v grafickém nástroji. Významným přínosem celé architektury je to, že se nám ji během DevCampu podařilo virtualizovat, platformu je tedy možné spustit v plně virtuálním prostředí – Docker kontejnerech.

SDP - ukázka grafického výstupu

Union

Tým: Tomáš Konrády, Václav Jančařík

„Začali jsme s vývojem projektu Union, následníka projektu React Union. Toto řešení umožňuje vývoj několika JavaScript aplikací zároveň a to v prostředí systémů pro správu obsahu (CMS = Content Management System) nebo portálových technologií, jakou je např. Liferay. Platforma jejímu uživateli dovoluje, aby si sám vybral, jaké aplikace chce a na kterém místě - ať už na stránce nebo na konkrétní URL adrese. Union se následně postará o to, aby se aplikace na daných místech spustily. Na DevCampu se nám povedlo docílit hlubší modularizace a zapouzdření jednotlivých aplikací. To umožňuje jejich jednodušší použitelnost a oddělení zodpovědnosti v případě, kdy na projektu pracuje více dodavatelů. Také jsme si vyzkoušeli metodu extrémního programování – a doporučujeme.“

Automatizace buildu

Franta Herein

„Dal jsem si za cíl nastavit standardy a zautomatizovat práci s „dockerizací“ ať už serverového prostředí, tak aplikací samotných. Nakonec se podařilo úspěšně vytvořit kontejnerizované prostředí pro běh serverových aplikací a to jak na PHP, tak Javě či NodeJS. Pracoval jsem na možnosti zabalení jednotlivých aplikací do image pro snazší automatizovanou instalaci a následnou správu naším týmem ICT.“

Základní DevStack pro kodéry na nové projekty, využití Vue.js

Tým: Tomáš Plecháč (nakonec DevCamp podporoval jen vzdáleně), Jakub Mišenko, Lukáš Kukel

„Vytyčili jsme si za úkol vytvořit startovací DevStack (Coding Starter Pack – CSP) pro kodéry Lundegaardu založený primárně na kódovacích konvencích, které vznikli na minulém DevCampu. CSP definuje základní architekturu pro SCSS (Sassy CSS: Syntactically Awesome Style Sheets CSS) a modulární vytváření UI komponent pomocí jQuery nebo Vue.js a automatizuje základní úkony kodéra. CSP slouží pro vytváření statických šablon pro více platforem: CMS LARS Vivo, jQuery, Vue.js, Angular a React based aplikace. Vytvořená CSP bude sloužit nejenom pro urychlení a zjednodušení začátku vývoje, ale hlavně pro sjednocení kódovacích konvencí, tedy zlepšení kvality a udržitelnosti kódu. Dále jsme se pustili do detailního prozkoumání populární knihovny Vue.js. Vytvořili jsme reaktivní kalkulačku pro výpočet půjčky pomocí knihovny Vue.js, poté jsme danou kalkulačku vytvořili i pomocí jQuery – výsledné kódy jsme porovnali. Vítězem v přehlednosti a flexibilitě je za nás Vue.js.“

Kromě pracovních diskusí, programování a kódování nemohla chybět i zábava v podobě hraní her na PS, relax v sauně a vířivce (do venkovního bazénu se v té zimě nikomu nechtělo), dobré jídlo a pivko. Novinkou byla stolní hra Pukec, která rozdováděla i jinak poklidné povahy.

A co dál? Dané inovace budeme dále rozvíjet a přinášet tak pro klienty zase o něco navíc.

DevCamp letos podruhé, celkově s číslem 5
DevCamp letos podruhé, celkově s číslem 5
DevCamp letos podruhé, celkově s číslem 5