CMS LARS Vivo 1.1 update 2

03.10.2011
CMS LARS Vivo 1.1 update 2

Nová verze CMS systému LARS Vivo je na světě! Obsahuje více jak 50 vylepšení.

 CMS LARS Vivo 1.1 update 2 (1.1.2) je druhý servisní release systému Vivo 1.1 obsahující více než 50 různých drobných vylepšení.

 Mezi ty nejdůležitější patří:

 • Rozšíření základního typu obsahu přehled o statický typ přehledu (umožňuje uživatelsky definovat seznam výběrem konkrétních dokumentů napříč strukturou webu - vhodné pro tvorbu hlavních menu, seznamů akčních nabídek apod.).
 • Nová šablona pro základní typ obsahu přehled dokumentů - Rozbalovací přehled. Tento přehled umožňuje zobrazit obsah jednotlivých dokumentů rovnou na dané stránce, přičemž jednotlivé položky přehledu jsou rozbalovací. Tento přehled lze udělat víceúrovňový.
 • Vylepšené ovládání administrace obsahů Nástěnka a Galerie, mezi položky na Nástěnce lze nově vkládat dělící text (tzv. separátor). Funkcionalita je vhodná pro případy, kdy je požadováno strukturované prezentování souborů ke stažení.
 • Vylepšená přihlašovací obrazovka do administrace s informací o podporovaných verzích prohlížečů.
 • Zachovávání originálních jmen souborů uploadovaných jako obsahu dokumentů a do nástěnek.
 • Zlepšená identifikace HTML elementů generovaných systémem jako rámce panelů layoutů, což výrazně zjednodušuje práci kodérům při stylování vzhledu webů.
 • Specifické typy (jedno i více obsahových) dokumentů mohou definovat obsah UI komponenta s předdefinovanou třídou komponenty (obdobně jako je podporována definice obsahu Soubor konkrétního typu-formátu).
 • Korektní obsluha chyb vniklých při zpracování PHTML šablon (jejich zobrazení není více potlačováno).
 • Generování XML sitemap (skript /sitemap.php) zahrnuje do výstupu pouze dokumenty, které mají zaškrtnutou vlastnost "lze vyhledat".
 • Menší optimalizace vzhledu a rozmístnění prvků administračního rozhraní včetně základní podpory pro iOS zařízení (iPad).
 • Kolem 30 dalších drobných úprav.

Partneři mohou v rámci licenčního programu LDK stahovat tuto novou verzi přímo ze SVN úložiště na adrese svn://svn.lundegaard.cz/var/svn/vivo-cms/branches/1.1.2

Více aktuálních informací o produktu naleznete zde.