Cetelem Slovensko spouští ve spolupráci s Lundegaardem nový prodejní portál

09.03.2015

Cetelem Slovensko přistoupil k redesignu svého prodejního portálu. Realizaci svěřil Lundegaardu, svému dlouholetému partnerovi.

Přední poskytovatel spotřebitelských úvěrů, Cetelem Slovensko, zahájil práce na nové podobě svého prodejního portálu již v roce 2014. Realizaci svěřil Lundegaardu, jenž je dlouholetým partnerem Cetelemu ČR a SR pro webové i další projekty.

Projekt byl zahájen detailní analýzou a návrhem podrobného interaktivního prototypu. Hlavním úkolem bylo přizpůsobit stávající informační architekturu a obsah pro zobrazení v responzivním webovém designu (RWD). Důraz byl kladen na konverzní proces, zejména na kalkulátory, které musí být plně „elastické“ a použitelné jak na desktopových, tak na mobilních zařízeních při zachovaní jejich komplexnosti.

Při úpravách konverzního procesu byla přepracována rovněž online žádost o úvěr, u níž bylo nezbytné nalézt takové řešení úpravy formuláře, aby dosahoval stejné nebo vyšší konverze na desktopovém zařízení než jeho dosavadní podoba a spolehlivě podpořil konverzi na mobilních zařízeních.

Z pohledu Lundegaardu jako realizátora se jednalo o analýzu prvního responzivního prodejního portálu velké úvěrové společnosti na českém a slovenském trhu. Návrh redesignu proto byl pro realizační tým velkou výzvou.

V návrhu redesignu portálu byl zohledněn kontext použití, takže jeho finální podoba obsahuje kromě responzivního, také prvky adaptivního designu a přizpůsobuje funkčnost prvků a stránek platformě uživatele.

Samotná realizace reflektovala aktuální trendy v přípravě RWD řešení - přístup „mobile first“ – zajištující pro návštěvníky optimální zobrazení prodejního portálu s důrazem na prožitek a rychlost, počínaje mobilním telefonem a konče desktopovým zařízením s vysokým rozlišením a hustotou pixelů. Portál je postaven na CMS LARS Vivo, publikačním systému splňujícím vysoké nároky Cetelemu na bezpečnost a výkonnost.

Jelikož má Cetelem s portálem další velké plány, bude jeho budoucí rozvoj zajišťován dedikovaným týmem, využívajícím agilní metodiku SCRUM. Tento postup umožní flexibilní reakci na nové požadavky zadavatele, uživatelů i trhu a rychlou inovaci. To vše umožní zákazníkům Cetelemu pohodlné a jednoduché získání jeho produktů prostřednictvím webového prodejního portálu, bez ohledu na použité koncové zařízení.