Asociace inovativního farmaceutického průmyslu má nový web

17.12.2013

Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) spustila nové webové stránky, které vytvořila společnost Lundegaard.

Nové webové stránky splňují cíle, které si AIFP v rámci projektu stanovilo. Zadáním bylo vytvořit web, který bude reflektovat potřeby asociace sdružující farmaceutické společnosti, jež dokáží vyvinout nový lék. www.aifp.cz mají být vnímány jako:

  • zdroj relevantních informací pro laickou i odbornou veřejnost,
  • důvěryhodný a přehledný zdroj aktuálních informací a vyjádření pro novináře,
  • podpoří image asociace jako inovativní, moderní a otevřené.

Web obsahuje veřejnou část, která představuje aktivity AIFP směrem k cílovým skupinám – důraz je kladen na aktuálnost informací a jejich snadné vyhledání. Tato sekce obsahuje i on-line poradnu.

Neveřejná sekce, sloužící jako extranet pro členské společnosti, je prostorem pro sdílení informací a publikaci interních materiálů.

Web byl připraven i pro mobilní zařízení a je dostupný v českém a anglickém jazyce.

Asociace inovativního farmaceutického průmyslu

Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) sdružuje farmaceutické společnosti s vlastním výzkumem a vývojem inovativních léčiv. Své členské společnosti zavazuje k dodržování Etického kodexu AIFP. Asociace vznikla v roce 1993 pod názvem Mezinárodní asociace farmaceutických společností. AIFP je členem Evropské federace farmaceutických společností a asociací (EFPIA). V roce 2013 sdružuje 30 členských společností, výrobců originálních léků. Více informací naleznete na www.aifp.cz.