52 palcový web pro Letiště Praha

04.04.2012

Lundegaard upravil pro Letiště Praha, a.s. podobu firemního portálu pro zobrazení na dotykových obrazovkách umístěných v prostorách letiště.

V rámci spolupráce na projektu správy a rozvoje portálu prg.aero (Více o realizaci portálu najdete v samostatné případové studii) připravil Lundegaard návrh ergonomie a vzhledu rozhraní informačních kiosků. Kiosky přebírají obsah z jednotného zdroje, stejně jako web prg.aero, který je spravován s využitím CMS LARS Vivo.

V rámci designu rozhraní byl kladen velký důraz na uživatelskou jednoduchost, přizpůsobení pro handicapované cestující a úpravy funkcionality pro zobrazení a ovládání za pomoci gest na 52“ dotykové obrazovce.

Existují různé zóny umístění kiosků, které umožňují zobrazovat rozdílný hlavní obsah dle svého umístění. To vše samozřejmě s možností lokalizace ve třech jazykových mutacích - české, anglické a ruské.

Kiosky tak rozšiřují stávající komunikační kanály (standardní web www.prg.aero, mobilní web m.prg.aero), pomocích kterých Letiště Praha oslovuje své cestující a podává jim informace důležité pro jejich cestu.  Kompletní vícekanálová (multichannel) komunikace je podporována ze strany CMS LARS Vivo.

Kiosky jsou umístěny v různých částech příletových a odletových hal.

Technologie

Pro samotné řešení bylo využito kiosků Media Channel, pro které byl proveden návrh optimalizovaného uživatelského rozhraní, implementace a nasazení. S výhodou bylo využito vlastností CMS LARS Vivo a to zejména podpory různých cílových zařízení (mobily, tablety, kiosky apod.).

Díky ní je možné snadno vytvářet zobrazovací šablony optimalizované pro daný typ resp. skupinu zařízení a parametrizovat je profily definujícími základní vlastnosti a možnosti zobrazení v této skupině (např. limitní šířku obrazovky, ne/přítomnost Javascriptu apod.). Součástí této funkcionality je i propracovaná autodetekce těchto zařízení. CMS LARS Vivo poskytuje podporu pro vícekanálovou (multichannel) komunikaci.

Jako v každém projektu i tentokrát bylo nutné vyřešit technologické „oříšky“, zejména úpravu uživatelského rozhraní pro dotykové ovládání při použití na 52“ obrazovce nebo začlenění virtuální klávesnice pro ovládání vybraných prvků.

Vzhledem k technickým, uživatelským a bezpečnostním omezením bylo potřeba docílit potlačení některých běžných chování webu jakým je například otevírání odkazů do nových oken a přidání chování nového jako je např. reakce textových polí na javascriptovou klávesnici apod. Tyto specifické úpravy jsou díky detekci zařízení typu „kiosek“ realizovány na úrovni CMS LARS Vivo tak, aby „normální“ desktopová webová prezentace nebyla nijak ovlivněna.

Použité technologie:

  • XHTML 1.0
  • CSS 3
  • JQuery
  • Prohlížeč Chrome ve full-screen zobrazení.
  • CMS LARS Vivo

Chování uživatelů

Informace o detailním měření chování uživatelů na dotykovém zařízení z webu web-integration.info.