Senior UX / Digital Product Designer

Máš dostatek zkušeností na to, abys ze zadání klienta navrhl skvěle fungující digitální produkt nebo službu (prodejní web, mobilní aplikaci nebo klientský portál)?

Nehledáme někoho, kdo umí jen dobře kreslit wireframy nebo realizovat uživatelské testování. Hledáme někoho, kdo si troufne zaštítit celý proces analýzy a návrhu, vybere vhodnou kombinaci metod na míru projektu a bude pro klienta strategickým partnerem.

Někoho, kdo umí odprezentovat svůj návrh jak top managementu, tak i vývojářům z realizačního týmu. Jestli ti máme říkat UX, IxD nebo Digital Product Designer/Architect je na tobě, nám jde o výsledek:-).

 • Příprava návrhů koncepce webu či online/mobilních aplikací
 • Příprava návrhů uživatelského rozhraní (prototypování ve všech podobách)
 • Vylepšování stávajících řešení a příprava strategií rozvoje (obchodní účinnost, použitelnost)
 • Analýza chování, potřeb a motivací uživatelů
 • Účast na předprodejních aktivitách, podíl na udržování vztahů a komunikace se zákazníky
 • Spolupráce s kreativním oddělením a grafiky v rámci přípravy konceptu web řešení
 • Dohled na kvalitu výstupu vůči původnímu konceptu – Interní Product Owner
 • Délka praxe není důležitá
 • Pokročilé praktické zkušenosti s návrhem UX a uživatelských rozhraní (UXD)
 • Velmi pokročilá znalost nástroje Axure RP (pokročilé interaktivní prototypy)
 • Pokročilá znalost nástrojů webové analytiky (Google Analytics, Google Tag Manager, případně jiný)
 • Zájem o online technologie, včetně aktuálních trendů v oblasti analýzy a návrhu online řešení
 • Schopnost rychle se učit nové postupy a být kreativní v myšlení
 • Velmi dobré komunikační a prezentační dovednosti
 • Dobrá znalost angličtiny slovem i písmem - schopnost obhájit řešení i anglicky mluvícímu klientovi
 • Schopnost samostatné práce a řízení vlastního času; Profesionální vystupování
 • Práci na zajímavých projektech pro atraktivní mezinárodní i české společnosti střední a velké velikosti
 • Možnost aplikovat moderní metody návrhu do praxe a realizovat své nápady
 • Zázemí přední české společnosti ve svém oboru
 • Práci v mladém a kreativním kolektivu, ve velmi přátelské a neformální atmosféře
 • Volitelně pohyblivou pracovní dobu včetně možnosti homeoffice
 • Jistotu zajímavého, pevného finančního ohodnocení
 • Projektové provize a bonusy ve výši až několika procent objemu zakázky
 • Standardní dovolenou doplněnou o "sickdays"
 • Možnost účastnit se trendových konferencí, odborných školení, firemní lekce angličtiny

Mám zájem o tuto pozici

Odesláním tohoto formuláře dávate společnsti Lundegaard a.s. souhlas ke zpracování vašich osobních údajů za účelem výběrového řízení na výše uvedenou pozici.

Zobrazit více

Po vyplnění formuláře a stisknutí tlačítka Odeslat dáváte společnosti Lundegaard a.s., sídlem Papírenská 180/1, 160 00 Praha 6 – Bubeneč, zápis v obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 23149 vedenou u Městského soudu v Praze, IČ: 256 87 221, DIČ: CZ25687221, zastoupené předsedou představenstva, Ondřejem Fatkou jakožto správci (dále jen společnost) souhlas ke zpracování vašich osobních údajů.

Udělení souhlasu se vztahuje zejména na údaje identifikační, kontaktní, případně další, jejichž poskytnutí v požadovaném rozsahu, evidence a uchovávání je společnosti uloženo obecně závazným právním předpisem (v případě uzavření smluvního vztahu), anebo je jejich evidence a přechodné uchování, na základě oprávněného zájmu, pro společnost významné z hlediska rozhodování o uzavření smluvního vztahu.

Výše uvedené osobní údaje jsem Společnosti osobně poskytl/a vědomě, za účelem uskutečnění výběrového řízení a dočasného vedení mé osobyv evidenci uchazečů o pozici uvedenou na této stránce, případně v evidenci uchazečů o obdobnou pozici na nezbytně nutnou, resp. se společností dohodnutou dobu.

Tento souhlas poskytuji společnosti dnem odeslání na dobu určitou do 30. června 2021.

Beru na vědomí, že podle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) mám právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat od společnosti informaci, jaké osobní údaje o mé osobě zpracovává,
 • požadovat od společnosti vysvětlení ohledně způsobu zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u společnosti přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat od společnosti výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na společnost nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Své zkušenosti jsem popsal v přiloženém životopisu (CV).
Maximální velikost souboru je 10MB
Zobrazit více

Rád bych zvýšil své šance na uplatnění v budoucnu, a proto souhlasím, aby společnost Lundegaard a.s., sídlem Papírenská 180/1, 160 00 Praha 6 – Bubeneč, zápis v obchodním rejstříku pod spisová značka B 23149 vedenou u Městského soudu v Praze, IČ: 256 87 221, DIČ: CZ25687221, nad rámec výběrového řízení na uvedenou pracovní pozici dále zpracovávala mé osobní údaje pro účel nabídky obdobných pracovních příležitostí. Souhlas uděluji na dobu určitou do 30. června 2021. Souhlas mohu kdykoliv odvolat. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům společnosti/í, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování.