LOW-CODE vývojář

Hledáme Low-Code vývojáře, který posílí náš inovativní tým. Pokud se nebojíš spolupracovat přímo s klienty a být aktivně zapojen do jejich digitální transformace, především front-endových aplikací od počítačů po mobily, a zvýšit jejich konkurenční výhodu, jsi na správném místě. Jsme opravdu velmi dobří ve front-endovém vývoji, ale chceme být ještě lepší. Nástroje low-code a no-code přístupu k vytváření aplikací chceme umět stejně dobře, jako umíme React.js a AngularJS.

Máš zkušenosti s low-code nástroji (např. Outsystem, Mendix nebo Kony)? Nebo umíš programovat front-endové aplikace a chceš se učit nové věci?

co tě čeká?

 • Návrhy webových a mobilních aplikací pro koncového klienta.
 • Spolupráce se zkušenými profesionály oblasti UX/UI.
 • Realizace moderních postupů integrace na jiné platformy.
 • Zdokonalení ve vývoji v Javascriptu pod vedením skutečných kapacit.
 • Sledování trendů rozvoje low-code nástrojů.
 • Pomoc při pre-sales aktivitách, budování vztahu se zákazníky v oblasti „digital performance“.

co považujeme za důležité?

 • Zkušenosti s programováním v libovolném moderním programovacím jazyce na středně dobré úrovni.
 • Zájem o „Rapid Application Development“ techniky.
 • Znalost fungování webových aplikací a používání REST APi principů.
 • Analytické i syntetické myšlení.
 • Chuť rychle se učit novým věcem a postupům.
 • Velmi dobré komunikační a prezentační dovednosti. 

Výhodou ti bude:

 • Znalost vývoje v Javascriptu nebo framework v rodině React.js.
 • Fungování moderních způsobů kódování webových aplikací (CSS/HTML).

Co ti můžeme nabídnout?

 • Zajímavé projekty pro top notch české i mezinárodní klienty.
 • Možnost aplikovat moderní metody do praxe a realizovat své nápady.
 • Podpora seberealizace a rozvoje – semináře, konference, školení.
 • Přátelské a nekorporátní prostředí s mladým a kreativním týmem zapálených odborníků.
 • Možnost spolupráce na HPP nebo částečný úvazek.
 • Flexibilní pracovní dobu včetně možnosti homeoffice.
 • Podpora seberealizace a rozvoje – semináře, konference, školení.
 • Zajímavé finanční ohodnocení včetně řady benefitů.

Mám zájem o tuto pozici

Odesláním tohoto formuláře dávate společnsti Lundegaard a.s. souhlas ke zpracování vašich osobních údajů za účelem výběrového řízení na výše uvedenou pozici.

Zobrazit více

Po vyplnění formuláře a stisknutí tlačítka Odeslat dáváte společnosti Lundegaard a.s., sídlem Papírenská 180/1, 160 00 Praha 6 – Bubeneč, zápis v obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 23149 vedenou u Městského soudu v Praze, IČ: 256 87 221, DIČ: CZ25687221, zastoupené předsedou představenstva, Ondřejem Fatkou jakožto správci (dále jen společnost) souhlas ke zpracování vašich osobních údajů.

Udělení souhlasu se vztahuje zejména na údaje identifikační, kontaktní, případně další, jejichž poskytnutí v požadovaném rozsahu, evidence a uchovávání je společnosti uloženo obecně závazným právním předpisem (v případě uzavření smluvního vztahu), anebo je jejich evidence a přechodné uchování, na základě oprávněného zájmu, pro společnost významné z hlediska rozhodování o uzavření smluvního vztahu.

Výše uvedené osobní údaje jsem Společnosti osobně poskytl/a vědomě, za účelem uskutečnění výběrového řízení a dočasného vedení mé osobyv evidenci uchazečů o pozici uvedenou na této stránce, případně v evidenci uchazečů o obdobnou pozici na nezbytně nutnou, resp. se společností dohodnutou dobu.

Tento souhlas poskytuji společnosti dnem odeslání na dobu určitou do 30. června 2021.

Beru na vědomí, že podle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) mám právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat od společnosti informaci, jaké osobní údaje o mé osobě zpracovává,
 • požadovat od společnosti vysvětlení ohledně způsobu zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u společnosti přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat od společnosti výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na společnost nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Své zkušenosti jsem popsal v přiloženém životopisu (CV).
Maximální velikost souboru je 10MB
Zobrazit více

Rád bych zvýšil své šance na uplatnění v budoucnu, a proto souhlasím, aby společnost Lundegaard a.s., sídlem Papírenská 180/1, 160 00 Praha 6 – Bubeneč, zápis v obchodním rejstříku pod spisová značka B 23149 vedenou u Městského soudu v Praze, IČ: 256 87 221, DIČ: CZ25687221, nad rámec výběrového řízení na uvedenou pracovní pozici dále zpracovávala mé osobní údaje pro účel nabídky obdobných pracovních příležitostí. Souhlas uděluji na dobu určitou do 30. června 2021. Souhlas mohu kdykoliv odvolat. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům společnosti/í, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování.