Front-end Developer | Fast Data AI Platform

Děláš front-endy? Jsi nadšenec JavaScriptu a máš zkušenosti s Reactem? Chceš se stále učit nové věci, mít přesah a zároveň mít možnost pracovat na produktu využívající umělou inteligenci?

V současnosti posilujeme tým v Brně, který vyvíjí produkt nad mikroservisní platformou. Ta využívá evoluční event-driven architekturu ke zpracování nepřetržitého toku dat (stream processing) téměř v reálném čase a na data aplikuje pokročilé algoritmy z oblasti umělé inteligence. Jde o projekt, díky kterému mohou například banky dělat okamžitá rozhodnutí o tom, komu dají úvěr na základě dat o žadateli v reálném čase. Více o kompetenci na Lundegaard.ai.

Do týmu hledáme kolegu, který bude rozvíjet naši specializovanou sondu, která umí sbírat data, je to pěkný kus vanilla JS kódu, který je rozšiřován pomocí pluginů (přestav si třeba obdobu Google Analytics). Zároveň máme i klientskou webovou aplikaci napsanou v Reactu, kterou také rozvíjíme na základě požadavků uživatelů. FE v Lundegaardu obecně vyvíjíme v JavaScriptu (ES6, React, Angular (TypeScript), Vue.js a podobně) s principy KISS, CoC, DRY, IoC. Pohlížíme na JavaScript jako na komplexní programovací jazyk a zastáváme principy návrhu či state managementu aplikace napříč knihovnami/ frameworky.

  • Praktické zkušenosti s vývojem FE.
  • Znalost Javascriptu a ideálně Reactu.
  • Rychlost učení a chuť rozšířit si své obzory.

Dává ti to smysl? Dej nám o sobě vědět.

Mám zájem o tuto pozici

Odesláním tohoto formuláře dávate společnsti Lundegaard a.s. souhlas ke zpracování vašich osobních údajů za účelem výběrového řízení na výše uvedenou pozici.

Zobrazit více

Po vyplnění formuláře a stisknutí tlačítka Odeslat dáváte společnosti Lundegaard a.s., sídlem Papírenská 180/1, 160 00 Praha 6 – Bubeneč, zápis v obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 23149 vedenou u Městského soudu v Praze, IČ: 256 87 221, DIČ: CZ25687221, zastoupené předsedou představenstva, Ondřejem Fatkou jakožto správci (dále jen společnost) souhlas ke zpracování vašich osobních údajů.

Udělení souhlasu se vztahuje zejména na údaje identifikační, kontaktní, případně další, jejichž poskytnutí v požadovaném rozsahu, evidence a uchovávání je společnosti uloženo obecně závazným právním předpisem (v případě uzavření smluvního vztahu), anebo je jejich evidence a přechodné uchování, na základě oprávněného zájmu, pro společnost významné z hlediska rozhodování o uzavření smluvního vztahu.

Výše uvedené osobní údaje jsem Společnosti osobně poskytl/a vědomě, za účelem uskutečnění výběrového řízení a dočasného vedení mé osobyv evidenci uchazečů o pozici uvedenou na této stránce, případně v evidenci uchazečů o obdobnou pozici na nezbytně nutnou, resp. se společností dohodnutou dobu.

Tento souhlas poskytuji společnosti dnem odeslání na dobu určitou do 30. června 2021.

Beru na vědomí, že podle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat od společnosti informaci, jaké osobní údaje o mé osobě zpracovává,
  • požadovat od společnosti vysvětlení ohledně způsobu zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u společnosti přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat od společnosti výmaz těchto osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na společnost nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Své zkušenosti jsem popsal v přiloženém životopisu (CV).
Maximální velikost souboru je 10MB
Zobrazit více

Rád bych zvýšil své šance na uplatnění v budoucnu, a proto souhlasím, aby společnost Lundegaard a.s., sídlem Papírenská 180/1, 160 00 Praha 6 – Bubeneč, zápis v obchodním rejstříku pod spisová značka B 23149 vedenou u Městského soudu v Praze, IČ: 256 87 221, DIČ: CZ25687221, nad rámec výběrového řízení na uvedenou pracovní pozici dále zpracovávala mé osobní údaje pro účel nabídky obdobných pracovních příležitostí. Souhlas uděluji na dobu určitou do 30. června 2021. Souhlas mohu kdykoliv odvolat. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům společnosti/í, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování.