Webová integrace

Kvalitní realizace webového projektu vyžaduje zapojení celé řady kompetencí: návrh strategie, design, vývoj, testování, nasazení, servis a zlepšování výkonnosti. Specialisty s těmito dovednostmi umíme správně namíchat a vše projektově odřídit. Pojďte do toho s námi.

Co je webová integrace

Pojmem webová integrace označujeme proces spojující výstupy všech činností a komponent nutných pro realizaci webového projektu jako celku.

Webový integrátor

Partner, který zadavateli garantuje, že projekt proběhne v souladu s připravenou specifikací a zajistí koordinaci veškerých potřebných činností, je webový integrátor. Ten hraje v projektu roli hlavního kontaktu pro zadavatele a řídí celý projekt.

interactive systems

Webový integrátor

Digitální agentura

Systémový integrátor

Role webového integrátora

Projekt není krabicovým produktem, ale službou dodávanou na klíč. Nejčastěji se jedná o dlouhodobou spolupráci, která ovlivňuje obchodní procesy a je tedy pro firmu klíčová. Mluvíme zde tedy o vztahu na úrovni strategického partnerství zadavatele a webového integrátora.

Webový integrátor koordinuje práci všech subjektů, zapojených do projektu a často sám dodává určitou část nebo i celé webové řešení (od návrhu, přes vývoj až po provoz).

Jak vám pomůžeme v Lundegaardu.

01

Vyžaduje projekt zapojení dalších vašich partnerů případně více vašich interních týmů?

02

Vyžaduje projekt silné projektové řízení s vyšším důrazem na formálnost a použitou metodiku?

03

Bude projekt obsahovat pro vás specifické funkční celky, které vyžadují uplatnění postupů softwarového inženýrství?

04

Plánujete další rozvoj a vyžadujete garanci odezvy na vaše požadavky?

05

Je/ bude provoz řešení pro vás kritický a vyžaduje garantovanou dostupnost a odezvu ze strany dodavatele?

06

Předpokládáte napojení na vaše interní systémy nebo systémy třetích stran?

07

Požadujete, aby váš projekt poskytoval strukturovaná data svému okolí?

Potřebujete webového integrátora?

Pokud alespoň na jednu z otázek si odpovíte kladně, pak hledejte zkušeného partnera v oblasti webové integrace. Zabýváme se integračními projekty od dob našeho vzniku. V Lundegaardu máme zkušené týmy s expertízou napříč všemi disciplínami webové integrace. Silný tým projektového managementu dokáže odřídit velké projekty, ať již moderními agilními metodikami nebo sekvenčním „waterfall“ způsobem. Máme zkušenosti s implementací systému dodání projektu více dodavateli - Multi Vendor Platform (MVP). A hlavně máme rádi komplexní výzvy a baví nás nacházet ta nejvhodnější řešení pro konkrétní cíl.

Více o webové integraci na našem webu www.web-integration.info

Blog o webové integraci

Řešte lidem reálný problém – web z pohledu použitelnosti, užitečnosti, účelnosti a přístupnosti

Co znamená použitelnost, užitečnost, účelnost a přístupnost a jak na ně brát ohled při vývoji nejen web integračního projektu.

14.08.2018

Celý článek