Strategické konzultace

Strategické konzultace

Pro naše klienty jsme dlouhodobým partnerem a důvěryhodným rádcem pro témata digitálních technologií a příležitostí. Roky zkušeností našich expertů nám umožňují klientům nabídnout relevantní strategické konzultační služby. Radíme tam, kde máme reálnou zkušenost a vidíme obchodní přínos a proveditelnost strategií a změn v praxi.

Velkým korporacím jsme schopni přinést rady či metodiky v oblastech strategie zaměřené na digital customer experinece, produktové inovace či DevOps a bimodální IT. Přinášíme jim svěží vítr tolik potřebný v dnešní době nezbytných transformací.

Středním a menším partnerům zase přinášíme reálné zkušenosti ze světa velkých korporací, které jim standardně není přes drahé poradenské firmy dostupné.

Oblasti konzultací:

UX strategie a budování ux/dx maturity

Orientace na zákazníka a doručování nadstandardní zákaznické zkušenosti (nebo také „zážitků“) je klíčovou kompetencí pro úspěch na dnešním trhu. Pomáháme definovat nejen ideální proces, nástroje a metodiku, ale i to, jak nové postupy a role integrovat do organizačních schémat dnešních organizací, často podstupujících proces agilní transformace.
Naším cílem je pomáhat budovat „DX design maturity“ u našeho zákazníka!

Produktové inovace a platformy

Pomáháme identifikovat nové inovativní výzvy pro stávající produkty firem, či definovat zcela nové příležitosti ve světě digitálních platforem a ekosystémů. Hledáme možnosti, jak z partnerů udělat zákazníky, ze zákazníků partnery a jak tyto nové modely pohánět digitální platformou a technologií. Nové myšlenky prototypujeme a rychle na trhu a u zákazníků validujeme.

Front-end strategie a agilní vývoj 

Jak zavést agilní vývoj a jak nastavit nástroje a pravidla front-endového vývoje? Jako firma zabývající se doručováním digitálních front-endů od svého vzniku sdílíme zkušenosti umožňující postavit teamy doručující nová řešení na trh rychleji a s větší mírou flexibility vůči změnám. Řešíme s klienty výzvy spočívající v jednotném přístupu ke všem firemním front-endům a jejich sladění s „pomalejším“ světem core systémů organizací.

Devops, continuos integration

Rychlá doba vyžaduje rychlou exekuci a „delivery“ nápadů a řešení na trh a flexibilní řešení změn v produkčním prostředí. Rychlé (tzv. mode2) IT potřebuje ctít DevOps přístup a využívat principy kontinuální integrace a kontinuálního deploymentu. Umíme klientů nejen pomoci vydefinovat potřebná pravidla a doporučené nástroje, ale dokážeme i relevantní vývojové prostředí do firmy reálně zavést.

fast data a umělá inteligence

Intenzivně zkoumáme využití potenciálu tzv. „rychlých“ dat (zpracování a analýza velkého množství dat v reálném čase - Stream Data Processing) a umělou inteligencí - automatizovaného rozhodování na základě algoritmů strojového učení v reálném čase.
Umíme vyhledat jak příležitosti k využití dat a jejich hodnoty, tak dodat rychlý technologický základ pro vyzkoušení pilotního projektu pomocní platformy. Pomáháme firmám doručit střednědobou strategii, jak kolem rychlých dat a umělé inteligence stavět základ budoucí IT infrastruktury, která umožní stavět konkrétní business aplikace, kde znalost kontextu na bázi dat v ten daný moment bude rozhodující, nezanedbatelnou konkurenční výhodou na trhu. Náš SDP team je vám k dispozici.

Chci tuto službu
  • Velkým korporacím přinášíme rady či metodiky v oblastech strategie
  • Středním a menším partnerům přinášíme reálné zkušenosti ze světa velkých korporací
  • Orientace na zákazníka a doručování nadstandardní zákaznické zkušenosti
  • Identifikace nových inovativních výzev a příležitostí
  • Sdílíme zkušenosti umožňující postavit teamy doručující nová řešení na trh rychleji a s větší mírou flexibility 
  • Vyhledáme příležitosti k využití tzv. "rychlých" dat a jejich hodnoty 

Výhody

Konzistence

Konzistentnější UX pro uživatele, každý systém sleduje podobná pravidla, která jsou v souladu s brandem zákazníka. Důležité při „omnichannel“ přístupu nebo pokud klient chystá větší rebranding/redesign.

úspora nákladů na design a vývoj

V rámci design fáze se šetří čas UX/UI designérů, kteří nemusí znovu vymýšlet vzhled rozhraní. Což dále šetří čas front-end vývojáře (HTML/CSS/JS), kteří mohou přebírat již připravené kusy kódu.

Sjednocení výstupů od různých dodavatelů

Jednotliví dodavatelé dodávají designy, které jsou mezi sebou konzistentní, zkracuje se schvalovací proces a tím se zrychluje čas vývoje.

Rychlejší dodání

Rychlejší příprava prototypu aplikace ve finálním grafickém vzhledu. Klient velmi rychle dostane návrh systému, který je připravený na testování použitelnosti.

Snadnější testování

Více responzivní, výkonnější a přístupnější zážitky.

Future-Friendly základ

Změny, rozšiřování a zlepšování v půběhu času.

Další služby

Koncepty webových projektů
Koncepty webových projektů

Koncepty webových projektů

Prototypování
Prototypování

Prototypování

Webová grafika
Webová grafika

Webová grafika

Uživatelské testování
Uživatelské testování

Uživatelské testování

SW analýza a design
SW analýza a design

SW analýza a design

Návrh a správa design systému
Návrh a správa design systému

Návrh a správa design systému

Chci tuto službu

Poptávka
* Pole označená hvězdičkou "*" jsou povinná!