Strategické konzultace

Strategické konzultace

Pro naše klienty jsme dlouhodobým partnerem a důvěryhodným rádcem na témata digitálních technologií a příležitostí. Roky zkušeností našich expertů nám umožňují klientům nabídnout relevantní strategické konzultační služby. Radíme tam, kde máme reálnou zkušenost a vidíme obchodní přínos a proveditelnost strategií a změn v praxi.

Velkým korporacím jsme schopni přinést rady či metodiky v oblastech strategie zaměřené na digital customer experinece, produktové inovace či DevOps a bimodální IT. Přinášíme jim svěží vítr tolik potřebný v dnešní době nezbytných transformací.

Středním a menším partnerům zase přinášíme reálné zkušenosti ze světa velkých korporací, které jim standardně nejsou přes drahé poradenské firmy dostupné.

Oblasti konzultací:

UX strategie a budování ux/dx maturity

Orientace na zákazníka a doručování nadstandardní zákaznické zkušenosti (nebo také „zážitků“) je klíčovou kompetencí pro úspěch na dnešním trhu. Pomáháme definovat nejen ideální proces, nástroje a metodiku, ale i to, jak nové postupy a role integrovat do organizačních schémat dnešních organizací často podstupujících proces agilní transformace.
Naším cílem je pomáhat budovat „DX design maturity“ u našeho zákazníka!

Produktové inovace a platformy

Pomáháme identifikovat nové inovativní výzvy pro stávající produkty firem, či definovat zcela nové příležitosti ve světě digitálních platforem a ekosystémů. Hledáme možnosti, jak z partnerů udělat zákazníky, ze zákazníků partnery a jak tyto nové modely pohánět digitální platformou a technologií. Nové myšlenky prototypujeme a rychle na trhu a u zákazníků validujeme.

Front-end strategie a agilní vývoj 

Jak zavést agilní vývoj a jak nastavit nástroje a pravidla front-endového vývoje? Jako firma zabývající se doručováním digitálních front-endů od svého vzniku sdílíme zkušenosti umožňující postavit teamy doručující nová řešení na trh rychleji a s větší mírou flexibility vůči změnám. Řešíme s klienty výzvy spočívající v jednotném přístupu ke všem firemním front-endům a jejich sladění s „pomalejším“ světem core systémů organizací.

Devops, continuous integration

Rychlá doba vyžaduje rychlou exekuci a „delivery“ nápadů a řešení na trh a flexibilní řešení změn v produkčním prostředí. Rychlé (tzv. mode2) IT potřebuje ctít DevOps přístup a využívat principy kontinuální integrace a kontinuálního deploymentu. Umíme klientům nejen pomoci vydefinovat potřebná pravidla a doporučené nástroje, ale dokážeme i relevantní vývojové prostředí do firmy reálně zavést.

fast data a umělá inteligence

Intenzivně zkoumáme využití potenciálu tzv. „rychlých“ dat (zpracování a analýza velkého množství dat v reálném čase - Stream Data Processing) a umělou inteligencí - automatizovaného rozhodování na základě algoritmů strojového učení v reálném čase.
Umíme vyhledat jak příležitosti k využití dat a jejich hodnoty, tak dodat rychlý technologický základ pro vyzkoušení pilotního projektu pomocí platformy. Pomáháme firmám doručit střednědobou strategii, jak kolem rychlých dat a umělé inteligence stavět základ budoucí IT infrastruktury, která umožní vytvářet konkrétní business aplikace, kde znalost kontextu na bázi dat v ten daný moment bude rozhodující a nezanedbatelnou konkurenční výhodou na trhu. Náš team Fast AI je vám k dispozici.

Chci tuto službu
  • Velkým korporacím přinášíme rady či metodiky v oblastech strategie
  • Středním a menším partnerům přinášíme reálné zkušenosti ze světa velkých korporací
  • Orientace na zákazníka a doručování nadstandardní zákaznické zkušenosti
  • Identifikace nových inovativních výzev a příležitostí
  • Sdílíme zkušenosti umožňující postavit teamy doručující nová řešení na trh rychleji a s větší mírou flexibility 
  • Vyhledáme příležitosti k využití tzv. "rychlých" dat a jejich hodnoty 

Další služby

Koncepty webových projektů
Koncepty webových projektů

Koncepty webových projektů

Prototypování
Prototypování

Prototypování

Webová grafika
Webová grafika

Webová grafika

Uživatelské testování
Uživatelské testování

Uživatelské testování

SW analýza a design
SW analýza a design

SW analýza a design

Návrh a správa design systému
Návrh a správa design systému

Návrh a správa design systému

Chci tuto službu

Poptávka
* Pole označená hvězdičkou "*" jsou povinná!