Service Level Agreement

Service Level Agreement

V Lundegaardu chápeme pod SLA celou sadu garantovaných servisních služeb určených pro rozvoj dodávaných řešení. Nabízíme služby zaměřené na řešení samotná, na infrastrukturu a na podporu vývoje.

Řešení

Pro servisní služby webových řešení je klíčové udržování know-how v rámci určeného servisního týmu, které zahrnuje průběžnou aktualizaci dokumentace a předání znalostí při změně členů servisního týmu. Poskytujeme tak závazek kontinuity servisu dodaného řešení. Jsme schopni nabídnout garanci vyřešení incidentu dle jeho kategorizace v dohodnutých termínech, a to až v režimu 24x7.

Doplňkově je možné sjednat automatizované bezpečnostní testování a automatizované uživatelské testování. Bezpečnostní testy provádíme s důrazem na rizika definovaná iniciativou OWASP, kdy zajišťujeme kontinuální testy bezpečnosti řešení podle dohodnutých parametrů. U uživatelského testování využíváme nástroje Selenium pro testování uživatelských scénářů konkrétního použití řešení. Vzhledem k širokému provázání našich řešení s externími systémy nabízíme i kontinuální monitoring integračních vazeb, který odhalí problémy při výpadku nebo změně parametrů využívaných rozhraní. 

Samotný rozvoj řešení (nové funkce, úpravy designu, apod.) je možné řešit pomocí dohodnutých zvýhodněných balíčků, případně za využití programu Webtenance®.

Infrastruktura

V rámci servisu infrastruktury nabízíme konzultační a analytické služby z oblasti provozu webových řešení. Zajišťujeme instalaci, konfiguraci, správu a pravidelnou aktualizaci běhového prostředí včetně nezávislého monitoringu dostupnosti a výkonnosti.  

Podpora vývoje

Pro zákazníky s vlastním vývojovým týmem nabízíme instalaci a provoz celého automatizovaného systému kontinuální integrace a nasazování (automated continous integration and deplyoment system).

Chci tuto službu
  • Zajištění kontinuity servisu
  • Garance doby vyřešení dle zvoleného programu
  • Individuální nastavení služeb dle potřeb konkrétního řešení

Výhody

odhadnutelné náklady

Náklady na servis a rozvoj řešení jsou jasně plánovatelné a řiditelné. Parametry služby je možné průběžně měnit dle aktuálních potřeb a požadavků.

transparentnost

Nemáme žádné tajnosti. Pokud jsme tak dohodnutí, poskytneme vám přístup ke zdrojovým kódům. Dokumentaci máte k dispozici on-line a v helpdesku vidíte, co se děje.

Stanovené kompetence

Podle RASCI matice vždy stanovíme jasná pravidla rozdělení kompetencí. Snižujeme tak rizika plynoucí z případných nedorozumění a zajišťujeme, že se každý může soustředit právě na svou kompetenci.

Další služby

Webtenance®
Webtenance®

Webtenance®

World Wide Web service
World Wide Web service

World Wide Web service

Webhosting
Webhosting

Webhosting

Technické konzultace
Technické konzultace

Technické konzultace

Chci tuto službu

Poptávka
* Pole označená hvězdičkou "*" jsou povinná!