Softwarový vývoj

Softwarový vývoj

Aplikační platformy

PHP

Základem naší webové produkce je platforma PHP a architektura LAMP, na které je postaven též náš vlastní portálový produkt CMS LARS Vivo. Náš tým specialistů zvládá také řešení postavená na frameworcích Nette a Phalcon a v neposlední řadě též produktu Magento. V PHP vývoji důsledně využíváme nástroj pro řízení závislostí Composer a nástroj Ping.

JAVA

Máme rozsáhlé zkušenosti s návrhem a implementací informačních systémů a webových transakčních aplikací za využití technologií JEE (Java Enteprise Edition), Groovy/Grails frameworku a také vývojem nativních mobilních aplikací pro platformu Android. Pro automatizaci sestavení a řízení závislostí kódu využíváme nástroje Maven, Ant a Gradle. Pro vývoj portálových řešení využíváme platformu Liferay.

Microsoft .NET

Pro vývoj online aplikací určených k nasazení do prostředí Microsoft (IIS, Windows Azure platform) využíváme technologie Microsoft .NET a ASP.NET MVC, na implementaci podnikových portálů a intranetů využíváme portálovou technologii Microsoft Sharepoint.

Databázové systémy

Základem integračních řešení zůstává použití transakčních relačních databází. Pro jednodušší webová řešení využíváme databázové systémy MySQL/InnoDB a PostgreSQL, pro podniková řešení pak často Oracle a Microsoft SQL Server. Tam kde lze využít jejich přednosti, nebojíme se do projektu zapojit též noSQL databáze (CouchDB).

Chci tuto službu
  • Multiplatformnost – jsme schopni dodat řešení na všech třech hlavních "webových" platformách
  • Uživatelská přívětivost – ve vývoji vždy klademe velký důraz na uživatelské prostředí a použitelnost
  • Performance – zaměřujeme se na ladění výkonnosti

Výhody

Nástroje a procesy

Ve vývoji využíváme pro správu a řízení změny zdrojového kódu – bez ohledu na zvolenou aplikační platformu – distribuovaný verzovací systém Git, verzovací workflow Git flow a systém sémantického verzování. Aplikujeme důsledně principy kontinuální integracecode reviewautomatizovaného testování a nasazování do testovacích, akceptačních a produkčních prostředí s podporou nástrojů Atlassian JIRAConfluence a Stash, HipChat IMBitbucket.org a Jenkins CI. 

Agilita

Náš přístup k realizaci dodávky služeb zakázkového vývoje je plně v souladu s principy agilního projektového řízení, které se snažíme ve vývoji zákaznických řešení aplikovat v maximální možné míře – jak v implementaci a koncepčním rozvoji použitím metodologie SCRUM, tak v servisu s využitím principů Kanban.

TEstování (QA)

Důraz ve vývoji na zakázku klademe na bezchybnost, bezpečnost a výkon a kvalitu ověřujeme kontinuálně QA procesem, který je nedílnou součásti naší veškeré produkce. Příprava provozu zákaznických řešení, jakož i bezpečnostní testování dle standardu OWASP, probíhá v úzké spolupráci s vlastním týmem provozních specialistů.

Další služby

Webový Front End
Webový Front End

Webový Front End

Web Building
Web Building

Web Building

Testování
Testování

Testování

Projektové řízení
Projektové řízení

Projektové řízení

Copywriting
Copywriting

Copywriting

Chci tuto službu

Poptávka
* Pole označená hvězdičkou "*" jsou povinná!