Prototypování webových/nativních aplikací

Prototypování webových/nativních aplikací

„OVĚŘTE SI FUNGOVÁNÍ APLIKACE NA INTERAKTIVNÍM PROTOTYPU DŘÍVE, NEŽ ZAČNETE PROGRAMOVAT.“ 

Na základě vašich požadavků vytvoříme interaktivní prototyp budoucí aplikace (webu), na kterém si ověříte její fungování a odhalíte případné nedostatky již ve fázi návrhu. Díky použití profesionálních nástrojů je příprava prototypu velmi rychlá a umožňuje několikanásobné iterace. Maketu aplikace můžete podrobit např. uživatelskému testování a získat cennou zpětnou vazbu již v počátečních fázích projektu, mnohem dříve než započne samotný vývoj.

JAK PROTOTYPOVÁNÍ PROBÍHÁ:

 1. Sběr požadavků – na základě zadání/specifikace určíme, jaké části budoucí aplikace převedeme do interaktivního prototypu (ne vždy je účelné prototypovat vše).
 2. Zjednodušený design – připravíme zjednodušený návrh klíčových částí prototypu, který s vámi budeme konzultovat.
 3. Interaktivní prototyp – rozšíříme návrh o detaily jednotlivých funkčních částí, doplníme interaktivní prvky a připravíme simulaci funkční logiky aplikace.
 4. Zhodnocení a zpětná vazba – na základě zpětné vazby od vás, případně od reálných uživatelů, upravíme prototyp.
 5. Po odsouhlasení finální podoby prototypu připravíme funkční specifikaci pro vývojáře.

KDY TUTO SLUŽBU POUŽÍT?

 • Když chcete rychle demonstrovat/ověřit proveditelnost vašeho nápadu.
 • Když chcete zpřesnit požadavky na aplikaci a usnadnit komunikaci mezi jednotlivými členy týmu.
 • Když chcete ověřit jednotlivé části designu na reálných uživatelích.
 • Když potřebujete zpřesnit odhad pracnosti a nákladů na implementaci a snížit rizika dalšího vývoje
Chci tuto službu
 • Vizualizované zadání v podobě interaktivního prototypu
 • Napomůže získat konkrétnější zpětnou vazbu od zadavatelů
 • Ověříte si správnost každého detailu designu
 • Zrychlíte celý proces výroby aplikace
 • Snížíte počet změnových požadavků v pokročilých fázích vývoje

Výhody

RYCHLOST NÁVRHU

Rychle můžete demonstrovat a ověřit proveditelnost vašeho nápadu. Je tak možné připravit více variant a vzájemně je porovnat a ověřit na reálných uživatelích.

VIZUALIZACE ZADÁNÍ A ZPŘESNĚNÍ POŽADAVKŮ

Vizualizace zadání zlepší komunikaci mezi zadavateli a realizačním týmem. Minimalizujete tím počet změn v dalších fázích realizace.

ZPŘESNĚNÍ ODHADŮ PRACNOSTI A SNÍŽENÍ NÁKLADŮ NA VÝVOJ

Díky odladěnému návrhu zpřesníte odhad pracnosti, snížíte náklady na implementaci a minimalizujete rizika dalšího vývoje.

Jak to funguje

Prototypování webových/nativních aplikací

Další služby

Webová grafika
Webová grafika

Webová grafika

Uživatelské testování
Uživatelské testování

Uživatelské testování

Návrh a správa design systému
Návrh a správa design systému

Návrh a správa design systému

Koncepty webových projektů
Koncepty webových projektů

Koncepty webových projektů

SW analýza a design
SW analýza a design

SW analýza a design

Chci tuto službu

Poptávka
* Pole označená hvězdičkou "*" jsou povinná!