Koncepty webových projektů

Koncepty webových projektů

Stojíme si za tím, že příprava kvalitního konceptu zásadně ovlivňuje úspěšnost nejen webových projektů. Proto tato aktivita nechybí v žádném z námi realizovaných projektů a často se na ní podílíme i u projektů, které klient realizuje vlastními prostředky nebo s dalším dodavatelem. Příprava konceptu zahrnuje jak fázi výzkumu a analýzy, tak i samotného návrhu (prototypování, uživatelské testování, webová grafika). Cílem je připravit podklad pro realizační fáze projektu, který odpoví na otázky CO, PROČ a JAK má být vyrobeno. Vycházíme při tom z přístupu uživatelsky orientovaného návrhu (User Centered Design), který se nezaměřuje jen na potřeby uživatele, ale zohledňuje i obchodní cíle a možná technologická omezení

Díky využití prototypování se také významně snižuje rozsah a význam psané dokumentace, která je nahrazena interaktivními modely simulujícími funkce výsledného webového projektu.

V rámci detailního konceptu řešíme především:

  • plán projektu, strategii a cíle,
  • cílovou skupinu,
  • obchodní požadavky, 
  • informační architekturu a strukturu obsahu,
  • wireframes, prototypy (rozložení jednotlivých stránek a obrazovek),
  • technické aspekty,
  • projektový rozměr (časové a rozpočtové mantinely).
Chci tuto službu
  • Zohlednění obchodních cílů, technologií i potřeb uživatelů
  • Vycházíme z přístupu uživatelsky orientovaného návrhu
  • Správnost návrhu ověřujeme na reálných uživatelích

Výhody

Komplexní zadání pro výrobu

Interaktivní prototyp zcela jasně popisuje funkce webového projektu, snižuje důležitost psaného zadání a zamezuje jeho špatné interpretaci.

přesnější ODHADy A SNÍŽENÍ NÁKLADŮ

Díky detailnímu návrhu získáte přesnější odhady pracnosti, snížíte náklady na vývoj řešení a minimalizujete možná rizika. 

UživateLské testování

Testování návrhu webového projektu na skutečných uživatelích představuje nedílnou součást přípravy konceptu.

Další služby

Prototypování
Prototypování

Prototypování

Webová grafika
Webová grafika

Webová grafika

Uživatelské testování
Uživatelské testování

Uživatelské testování

SW analýza a design
SW analýza a design

SW analýza a design

Návrh a správa design systému
Návrh a správa design systému

Návrh a správa design systému

Chci tuto službu

Poptávka
* Pole označená hvězdičkou "*" jsou povinná!