Webový portál

Webový portál

Online služby pomáhají zákazníkům udržet s vámi kontakt a zároveň jim usnadňují život. Zpřístupnění personalizovaných informací v klientské zóně nebo netradiční obsah – například produktový katalog s možností objednávky a sledováním jejího průběhu – jsou jen zlomkem možností. Podívejte se na naše reference a nechte se inspirovat.  

Za portálová řešení je možné považovat takové weby, které poskytují cílovým skupinám uživatelů informace přebírané z interních nebo externích systémů provozovatele na základě jejich identity. Jsou to dostatečně výkonná a robustní řešení, aby umožnila další plynulý rozvoj portálů a pokryla časem vzrůstající nároky na výkon i nové funkcionality.

Co webové portály nejčastěji nabízí:

 • centrální přístup k jinak decentralizovaně uchovávaným informacím, tj. integrace na interní a externí zdroje dat,
 • možnosti personalizace obsahu pro cílové skupiny uživatelů (např. klienti, partneři, zaměstnanci) v požadované úrovni zabezpečení,
 • aktivní interakce uživatelů,
 • jednotný způsob přihlašování a evidence uživatelů (SSO – single sign-on),
 • silné vyhledávací jádro schopné zahrnout všechny zdroje informací,
 • silnou provozní platformu umožňující plnohodnotný provoz a rozvoj portálu, poskytující nástroje pro snadnou správu (Liferay, CMS LARS Vivo, Magento),
 • podporu různých klientských platforem (vícekanálová – multichannel – komunikace) a schopnost výměny dat ve strukturované podobě,
 • vhodnou informační architekturu podporující stanovené cíle portálu a umožňující přehledně a uživatelsky přívětivě prezentovat velké množství informací.
Chci toto řešení

Klademe důraz na:

 • Kvalitní koncepci portálu (účel, cílová skupina, poskytované informace a návrh přínosných online služeb a funkcí)
 • Návrh souvisejících e-business procesů (toky dat a životní cykly obsahu, včetně návrhu odpovědnosti za jejich aktualizaci)
 • Uživatelsky přívětivou informační architekturu a ovládání

Výhody

Výkonnost a bezpečnost

Výkonnost a bezpečnost jsou alfou a omegou každého portálu. Námi navrhovaná řešení musí zvládnout vysokou zátěž – jako například web Letiště Praha, když vybuchne sopka na Islandu. Standardně provádíme bezpečnostní audity a dodržujeme zásady vývoje bezpečných webových aplikací.

Rozšiřitelnost

Webový portál se zpravidla projektuje s životností čtyř a více let. Po dobu předpokládané životnosti musí být připraven na nové požadavky – jak na integraci nových funkcí, tak i úpravy vzhledu.

integrace

Webový portál není na internetu izolován od okolního prostředí. Je zdrojem dat a informací pro jiné systémy a sám data a informace z jiných zdrojů přebírá. Proto klademe důraz na integraci portálu s okolním světem, včetně zajištění potřebné výkonnosti a bezpečnosti.

Další řešení

Chci toto řešení

Poptávka
* Pole označená hvězdičkou "*" jsou povinná!