KLUSTR Platform

KLUSTR Platform je nejnovější produkt společnosti Lundegaard, který řeší problematiku inovativního ONBOARDINGu (získání a ztotožnění nových klientů) a UNDERWRITINGu (vyhodnocení bonity klienta včetně získávání informací z úvěrových registrů) jakožto klíčových aktivit ve finančních společnostech, které se zabývají úvěrovou problematikou. Tam, kde je to nutné, lze tento produkt rozšířit i o řešení pro oblast ACCOUNT MANAGEMENTu a tím pádem pokrýt celý životní cyklus úvěrové žádosti.

Řešení je také koncipováno jako „framework“ pro výše popsanou problematiku (kombinace oblastí ONBOARDING-UNDERWRITING-ACCOUNT MANAGEMENT) a slouží jako základ pro přizpůsobení řešení dle požadavků koncového zákazníka.

Při návrhu KLUSTR Platform jsme se snažili zúročit naše více jak dvacetileté zkušenosti s návrhem a provozem systémů pro finanční instituce. Proč vlastně název KLUSTR? Zde jsme si vypůjčili a mírně „upravili“ všeobecný pojem, který v jednom ze svých významů značí spojení více dodavatelů a institucí, kteří jsou specialisty na danou problematiku a společně dodávají konečnému zákazníkovi produkt a řešení s vysokou přidanou hodnotou.

Pro další informace a platformě a partnerech zapojených do KLUSTR Platform přejděte na www.klustr.eu

Chci tento produkt

Produkt či řešení postavené na bázi KLUSTR Platform je určen pro široké spektrum finančních institucí, které lze pro ilustraci rozdělit do těchto oblastí:

  • Oblast 1: Poskytovatelé mikropůjček: inovativní způsob ztotožnění žadatele v souladu s požadavky na KYC proces (Know Your Customer) a AML, efektivní systém pro AFS (Anti Fraud management) a snadno modifikovatelný nástroj pro řízení životního cyklu žádosti jsou nejčastější požadavky koncových zákazníku z této oblasti.
  • Oblast 2: Nebankovní poskytovatel spotřebních úvěrů středního nebo většího rozsahu: typickým problémem je částečně či zcela zastaralá uživatelská cesta reprezentovaná vstupními formuláři či kanály pro získání nových klientů. Nový návrh uživatelského zážitku při pořízení žádosti nezřídka vyžaduje velké zásahy do informačního systému, které nejsou jednoduše realizovatelné. Nasazení KLUSTR Platform, který obsahuje předpřipravenou sadu řešení jak pro oblast front-end aplikací, tak back-office části systému, tento problém dokáže efektivně řešit.
  • Oblast 3: Bankovní instituce: rychlá implementace systému s minimálními požadavky na integraci na bankovní systémy umožňuje zavést nový produkt a ověřit jeho životaschopnost v reálném prostředí.
  • Další oblasti: KLUSTR Platform je rovněž koncipován jako otevřené řešení, které může být nasazeno i mimo oblast finančních institucí. Jedná se zejména sektor Automotive, (získávání nových klientů v rámci žádostí o finanční služby typu operativní leasing, pojištění vozidel či služby autopůjčoven) dále pak oblast Telco (ztotožnění a pre-scoring žadatele o komplementární služby spojené s telco segmentem) a v neposlední řadě oblast Utility (tarif na elektřinu, plyn či jiné služby tohoto charakteru).

Výhody

Zvýšení příjmů

Získávání a adaptace nových klientů

Díky napojení na služby digitálního výkonnostního marketingu je možné provést pre-scoring žadatelů z kampaní a výrazně tak zvýšit pravděpodobnost, že klient na takto připravenou nabídku produktu pozitivně zareaguje a žádost bude transformována na smlouvu.

Snížení administrativní zátěže a nákladů na back-office

OCR a automatizované metody ověření dokladů totožnosti nevyžadují manuální kontrolu pracovníkem back-office. Pokročilý proces vyhodnocení žádostí umožňuje včasné zamítnutí žádosti, aniž by bylo nutné provádět dodatečnou manuální kontrolu pracovníkem instituce. To vede ke snížení tele-verifikačních nákladů, neprovádí se dotazy do externích placených registrů atd. Separátní score karty pro každý produkt v závislosti na požadované obchodní výsledky.

Online fraud management 

Kombinace sběru „Device fingerprint“ a behaviorálních dat uživatele v kombinaci se strojovým učením nad těmito daty umožňuje vytvářet modely a behaviorální profily tak, aby bylo možné v reálném čase sledovat odchylky v chování žadatelů – to vede k včasné identifikaci potencionálního podvodu.

Inovace

"Bezpapírový" proces

Celý proces pořízení a posouzení žádosti je navržen tak, aby byl plně online a „bezpapírový“.

"10-minutes time to money"

Zákaznická cesta v návaznosti na požadavky KYC a AML procesu je navržena tak, aby mohlo dojít k profinancování žádosti v co nejkratším čase.

Inovativní metody

Inovativní metody ztotožnění žadatele (oblast ID Verification a Face Resolution) výrazně zvyšují pravděpodobnost, že žádost bude klientem dokončena a nebude vyžadován manuální zásah pracovníků finanční instituce.

alternativní metody vyhodnocení žádosti

Behaviorální biometrie 

Snižuje se FTS (fraud-to-sales) – podíl objemu podvodů na obratu – díky sběru behaviorálních dat během celé zákaznické cesty, kdy do posuzovacího procesu vstupují širší data než jen data ze samotné žádosti. To umožňuje okamžité zapojení dalších rozhodovacích pravidel.

psychometrické skórování 

Vytvoření psychometrického profilu, který je pro každého žadatele jedinečný v kombinaci s tradiční analýzou rizik, umožňuje posouzení žádosti klientů, kteří nemají žádnou kreditní historii (např. žadatel ve věku 18 let).

Další produkty

Lifetrace
Lifetrace

Lifetrace

CMS Lars Vivo
CMS Lars Vivo

CMS Lars Vivo

Liferay
Liferay

Liferay

KLUSTR Platform
KLUSTR Platform

KLUSTR Platform

Microsoft SharePoint
Microsoft SharePoint

Microsoft SharePoint

Signotec
Signotec

Signotec

{ "xs" : 12, "ms" : 6 , "sm" : 6, "md" : "2" }

Chci tento produkt

Poptávka
* Pole označená hvězdičkou "*" jsou povinná!