Tato aplikace funguje nejlépe s povoleným JavaScriptem.

Vládní nařízení měla vliv na provoz více než poloviny dotázaných firem a pro 35 % z  nich znamenala zásadní omezení provozu.

Vliv vládních opatření proti COVID-19 na činnost českých podniků

  • covid-19
  • české podniky
  • vládní opatření
V průběhu března muselo mnoho společností buď zcela zastavit výrobu a prodeje, nebo je z velké části omezit. Příčinou byla vládní nařízení. Rozhodli jsme se oslovit vybrané české podniky a zjistit, co pro ně tato bezprecedentní situace znamenala a jak na ni zareagovali.

Podařilo se nám získat odpovědi od více než třiceti významných podniků z různých odvětví (Automotive, Maloobchod a velkoobchod, Bankovnictví a finanční služby, IT, Pojišťovnictví, Potravinářský průmysl, Logistika apod.).

Většina dotázaných se shodla, že zavedená opatření činnosti jejich firmy narušila. Ať už se jednalo o omezení provozu, zavřené hranice či social-distancing na veřejnosti. Každý druhý zaměstnavatel téměř okamžitě poslal své zaměstnance na home office a celkově se prosadila komunikace na dálku (telekonference, on-line schůzky apod.).

graf_1.png

Kromě odvětví logistiky všechny dotázané společnosti zaznamenaly pokles nebo stagnaci poptávky po svých službách a produktech.

graf_2.png

Vládní nařízení měla vliv na provoz více než poloviny dotázaných firem a pro 35 % z nich znamenala zásadní omezení provozu.

graf_3.png

64 % dotázaných společností buď očekává pokles zisku, anebo rovnou skončí v mírné ztrátě, kterou si může dovolit. Necelá polovina plánuje méně investic v tomto i následujícím roce.

graf_4.png

Změny nastaly také v plánování již rozjetých nebo budoucích projektů. Velká část z nich byla pozastavena nebo přibrzděna.

graf_5.png

Díky zkušenosti s prací na dálku, kterou byly podniky nuceny poměrně rychle zavést, plánuje polovina z nich více digitalizovat své interní procesy a začít přesouvat vybrané činnosti, které dříve vykonávaly pouze osobně u zákazníků, do on-line světa.

Na základě odpovědí lze také shrnout, že dotázané firmy nejsou spokojeny s vládní podporou a považují ji za nedostatečnou, chaotickou a komplikovanou.

Máte zájem s námi spolupracovat?

Pošlete nám svůj kontakt. Rádi se vám ozveme zpět.

Kontaktujte nás