Tato aplikace funguje nejlépe s povoleným JavaScriptem.

Představili jsme náš produkt Zoe.ai – Behavioral Prescoring.

Digital Café - Zoe.ai - Behavioral Prescoring

  • Zoe.ai
  • digital café
Na červencovém Digital Café jsme u dobré snídaně představili náš produkt Zoe.ai – Behavioral Prescoring, který napomáhá posoudit rizikovost klienta při žádosti o půjčku on-line. A umí toho mnohem více.

Lundegaard Digital Café je platforma setkávání expertů z Lundegaardu a lidí z oboru. Cílem setkání je diskutovat nové přístupy a zkušenosti z reálných projektů budování digitálních služeb. Tentokrát se na akci sešli lidé z oblastí pojišťovnictví a bankovního sektoru.

Úvodního slova se ujal Honza Procházka (Director Digital Solutions & Consultancy, Lundegaard), který nastínil agendu celého dopoledne a uvedl, proč se Lundegaard do oblasti rychlých dat pustil. „Již přes dvacet let stavíme pro naše klienty front-endy a vidíme, jakou digitální stopu za sebou lidé nechávají a jaké obrovské množství dat v tomto prostředí vzniká. Přirozenou cestou jsme se tedy dostali do rozvoje služeb v oblasti rychlých dat a do disciplín umělé inteligence.“

Honza Denemark (Senior Consultant, Lundegaard) se pak ve své prezentaci věnoval hlavním problémům s rozsahem využití umělé inteligence a rychlých dat. „Hlavní tři důvody, proč se AI a fast data ještě tolik nevyužívají jsou následující: zaprvé nevím, kde mám AI a fast data využít, aby to mělo smysl pro můj byznys. Dále si nedokážu vydefinovat hlavní use cases v dané oblasti. A za třetí z nepřeberného množství technologií nedokážu vybrat ty relevantní.“ Honza se na tyto otázky snažil odpovědět a zároveň se rozproudila velmi zajímavá diskuse s účastníky akce.

Po Honzovi nastoupil Lukáš Matějka (Head of Fast Data and Artificial Intelligence, Lundegaard), ten se již přímo věnoval produktu Zoe.ai – Behavioral Prescoring. Nejprve představil náš brněnský Fast AI tým, který rozvíjí tuto kompetenci – mikroservisní platformu, využívající rychlá data a umělou inteligenci k vývoji byznysových data-intenzivních aplikací. Platforma je postavena na open-source technologiích Kafka, Kafka Streams a H2O.ai.

Právě z této platformy vychází i produkt Zoe.ai, který sleduje v on-line prostředí detailní chování uživatele v průběhu procesu získání půjčky (typicky nějakou formou webového formuláře) a na základě toho poskytuje o uživateli souhrnné informace a predikce, které jsou postavené na algoritmech strojového učení.

Mezi hlavní výhody tohoto produktu patří bezpečné získávání dat, které nijak nezvyšuje nároky na žadatele půjčky. Díky tomu, že budeme lépe znát riziko, může rychleji dojít ke schválení či zamítnutí půjčky, tím pádem k ušetření času i nákladů. Na základě vyhodnocení údajů v čase a nalezení profilů „dobrých“ dlužníků je možné lépe cílit on-line nabídky a reklamy na potenciální návštěvníky webu.

Lukáš svou přednášku doplnil i o praktické ukázky, na kterých demonstroval fungování produktu v praxi. „Jako jeden z mnoha ukazatelů o uživateli používáme i metody tzv. key stroke dynamics, tedy jak žadatel o půjčku váhá, přepisuje se, jak rychle píše nebo kopíruje text v jednotlivých polích. Pokud například několikrát přepíše své jméno, můžeme to brát jako znak rizika pokusu o podvodnou žádost,“ uvedl Lukáš jako jeden z příkladů toho, co všechno produkt Zoe.ai dokáže.

Na Lukáše navázal náš host ze společnosti Cofidis Milan Bouda (Head of Data Analytics). Mluvil o využití Zoe.ai v praxi. Mimo jiné zmínil, že cílem Cofidisu je požadovat od zákazníka co nejmenší možné množství dat a zároveň učinit co nejlepší rozhodnutí o půjčce, a proto se také rozhodli využít technologie behaviorálního prescoringu. Zoe.ai jim tak pomáhá předpovídat schválení půjčky, předčasné splacení nebo možnost podvodného jednání.

Dalším hostem a posledním řečníkem byl Petr Zapletal (ex CEO and Chairman of the Board, Pojišťovna České spořitelny), který vysvětlil, proč je prescoring užitečný také ve světě pojištění a představil modifikaci Zoe.ai pro oblast pojišťovnictví. Mezi tři hlavní benefity produktu patří posouzení rizik – nalezení rizikového klienta, dále zvýšení prodejů – schopnost vytvořit lepší nabídky pro vhodné klienty a nakonec také prevence proti podvodům.

Více o produktu Zoe.ai je možné nalézt na zoe.lundegaard.ai.

Všem posluchačům, kteří se akce zúčastnili, děkujeme za jejich zájem a bohatou diskusi, která po skončení prezentací probíhala. Těšíme se na další setkání u dobré snídaně na příštím Digital Café.

Máte zájem s námi spolupracovat?

Pošlete nám svůj kontakt. Rádi se vám ozveme zpět.

Kontaktujte nás